PHC kalkulačka

Vážení kolegové,

po týdnu se opět hlásím s novinkami v oblasti podpory podnikání v souvislosti s pandemií viru Covid 19.

Pokud máte pocit, že se ve všech těch vyhláškách ztrácíte, tak nejste sami. Přiznám se, že i já sama občas tápu, co platí a co už ne. A když se konečně dostanu k cíli, tak přijde nové prohlášení vlády a mohu začít znovu.

Ve svém dalším článku tedy uvádím stav platný k 1.4.2020. O dalších změnách či novinkách vás budeme na stránkách Perfect Hospitality Consulting opět průběžně informovat, popř. se nebojte na nás obrátit s vašimi aktuálními dotazy.

Na úvod připomínám, že stručný přehled všech opatření na podporu podnikatelů naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum–253690/.

Níže zasílám pár nově vzniklých nástrojů, které vyhlásila vláda 31.3.2020:

Náhrada mzdy po dobu karantény

Ve svém předchozím článku jsem se vůbec nevěnovala faktu, že některý ze zaměstnanců pracujících v hotelnictví se mohl ocitnout v karanténě, za což se omlouvám. Pokud jste se tedy náhodou někdo ocitl v karanténě, máte nárok od jejího 15.dne nárok na výplatu dávky v neschopnosti, tzv. nemocenskou. Prvních 14 dní je povinen vám platit zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši 60% průměrného denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatel si může následně požádat o proplacení této náhrady v plné výši v rámci programu Antivirus. Žádosti bude od 6.4.2020 přijímat MPSV.

Odpuštění platby sociálního pojištění

Stát dále bude jednat o odpuštění sociálního pojištění na jeden měsíc pro celý podnik. Na základě toho, že si řada podnikatelů nejen v cestovním ruchu stěžovala na fakt, že povinné odvody jsou příliš vysoké, uvažuje vláda o odpuštění jedné měsíční platby sociálního pojištění pro celou firmu. Tento návrh neprošel ještě schválením. Sledujte tedy, prosím, aktuální dění.

Bezúročné půjčky – program Covid II

Dne 2.4.2020 bude spuštěn Program COVID II, tj. program bezúročných půjček. Bohužel má ale jedno úskalí. Vzhledem k tomu, že jde o program financovaný ze strukturálních fondů Evropské unie Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, nesáhnou si na něj firmy, které podnikají v Praze. Z programu lze financovat náklady na mzdy, energie, nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek, pořízení zásob, materiálu a dalšího drobného majetku. Jde o úvěry komerčních bank, za které se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Poskytovaná záruka bude krýt až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Příjem žádostí začíná 2. dubna. Více na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Vláda by měla příští týden jednat i o uvolnění peněz pro pražské podniky. Zajímavý rozhovor na toto téma najdete zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-pujcky-podnikatele-praha-covid-ii_2003310600_zit?fbclid=IwAR2pUvNdePhlssZcknd74DgtgBW4wLAOWJRxqTL1OWzpiVRrLKJeI38NebI

Přímá podpora 25 tisíc korun pro OSVČ

Někteří z nás pracují v hotelnictví jako OSVČ. Dle rozhodnutí vlády ze dne 31.3.2020 mají takové osoby nárok na jednorázovou podporu ve výši Kč 25 000.

Získat je může pouze podnikatel, který v první řadě musel po vyhlášení nouzového stavu zavřít provozovnu nebo kvůli krizovým opatřením nemohl „zcela nebo z významné části“ podnikat. Navíc pak musí platit, že mu v prvním letošním kvartále poklesly proti prvním třem měsícům loňského roku tržby minimálně o deset procent. Žádosti o podporu se budou přijímat od 3. dubna u Finanční správy.

Odklad placení nájmů

Vláda odsouhlasila návrh ministra Karla Havlíčka nařídit pronajímatelům, aby všem provozovnám, které jsou uzavřeny vládním nařízením v souvislosti s omezením v důsledku pandemie způsobené virem Covid 19, počkali po dobu šesti měsíců (duben až září) s placením nájmů. Odložená částka by se následně splácela až dva roky. O kompenzacích pro pronajímatele bohužel zatím nebyla řeč a stejně tak detaily nejsou ještě známy. Nyní se připravuje návrh zákona, který bude toto upravovat.

Odklad placení silniční daně

Posledním nástrojem na podporu podnikatelů je odložení placení silniční daně. Zálohy na daň splatné v dubnu a červenci stačí uhradit do 15. října.  Termín se sice neposouvá, ale všechny úroky z prodlení a pokuty by měly být dle ministryně odpuštěny.

Odpuštění koncesionářských poplatků

AHR obdržela od Českého rozhlasu a od České televize, že budou od 1.4. 2020 do konce měsíce, ve kterém bude ukončen stav nouze pozastaveny koncesionářské poplatky. O prominutí musíte požádat individuálně za svoji provozovnu na níže uvedených emailech: poplatky@rozhlas.cz  a poplatky@ceskatelevize.cz . Do žádosti uveďte důvod (uzavření/omezení provozu v souvislosti s mimořádnými opatřeními spojených s pandemií COVID 19) + společnost+ IČO + variabilní symbol plateb (pro ČT nutné). Tato „úleva“ není aplikovaná automaticky pro všechny provozovny. Pozor na to, že v případě, pokud si nezažádáte o prominutí poplatků, budou Vám i nadále účtovány.

To je pro dnešek vše. Nezapomeňte dále sledovat naše stránky, kde Vám přinášíme aktuální informace o tom, na jakou podporu ze strany státu máte v této nelehké situaci nárok a samozřejmě i stránky AHR ČR, kde se dozvíte spoustu aktuálních informací, popř. se můžete zapojit do dění dnešních dnů a poskytnout zpětnou vazbu o tom, co nás v těchto dnech tíží a je třeba řešit na „vyšších místech“.

Přeji vám všem hodně sil a trpělivosti. Držme si palce, společně to zvládneme. ?

Eva Křížová
Finance & Revenue Consultant
Perfect Hospitality Consulting

Máte zájem o konzultaci, mentoring nebo školení? Neváhejte mi napsat!