Tento jednodenní kurz je zaměřen na odkrytí možných rezerv k dosažení vyššího zisku v klíčových oblastech vedení a řízení F&B (gastronomického) provozu jako jsou ekonomika provozu, optimalizace nákupu, metodika sestavení vhodné nabídky a její cenotvorba, řízení a motivace pracovníků vč. zpracování pracovního manuálu, využití marketingových nástrojů pro podporu prodeje apod.

Tento kurz vám umožní nejen vnímat řízení gastronomického provozu jako soubor funkčních nástrojů, ale především odhalit možné příčiny aktuálních rezerv a poskytnout vám určitý návod na jejich optimalizaci. Po absolvování kurzu byste měli mj.  získat jasnou představu, které oblasti vašeho provozu máte vedeny optimálně a současně, na které oblasti je třeba se zaměřit a zefektivnit.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je definovat klíčové oblasti pro vedení gastronomického provozu a představit konkrétní nástroje, kterými je možné tyto oblasti optimálně řídit, ať již z pohledu ziskovosti, nákladů, kontrolních procesů, motivovaných pracovníků či spokojených zákazníků.

Kurz je vhodný pro každého vedoucího pracovníka či majitele gastronomického (F&B) provozu/směny jakéhokoliv typu a zaměření.

Organizační informace:

Délka: 9:00-16:00 (včetně pauzy na oběd)
Cena: 3.500,- (včetně coffee breaks a materiálů)
Místo konání:  dle upřesnění

Lektorka: Zdeňka Daňková

Zdeňka Daňková

Zdeňka Daňková