Jednodenní kurz věnovaný rezervačnímu oddělení je rozdělený na dvě části. První část kurzu vymezuje rezervační oddělení a jeho činnosti. Dozvíte se vše o struktuře oddělení a požadavcích na jeho pracovníky. Probereme typy a zdroje rezervací, platební a storno podmínky.

Ve druhé části kurzu se naučíte základy revenue managementu. Co vám jeho správná aplikace přinese, jaké jsou hlavní zásady správné aplikace a jakým způsobem nastavit kompetence mezi jednotlivé pracovníky.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je naučit vás správně a efektivně vyřizovat emailové i telefonické rezervace,  pracovat se skupinovými rezervacemi a v neposlední řadě také využívat řízené překnihování.

Kurz je určen pro zaměstnance rezervačního oddělení a recepce, kteří mohou využít potenciál revenue managementu ve své každodenní práci. Kurz je přínosný též pro vedoucí týmů a manažery, kteří se s touto problematikou dosud nesetkali.

Organizační informace:

Délka: 9:00-16:00 (včetně pauzy na oběd)
Cena: 3.500,- (včetně coffee breaks a materiálů)
Místo konání: dle upřesnění

Lektorka: Petra Kazdová

Petra Kazdová