Dvoudenní kurz seznamuje s termíny revenue management a yielding. Vysvětluje základní techniky a správné nastavení cenové struktury a politiky s ohledem na aktuální situaci.

První část kurzu je věnována komplexní teorii a základním příkladům. Druhý den je zaměřen na praxi: případové studie o komplexní analýze konkurence, vytvoření vlastního cenového kalendáře (demand calendar), rozhodnutí o preferencích poptávek, řízení kapacity a překnihování (smart overbooking).

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je přenést teoretický koncept do praxe – využít technik revenue managementu k optimalizaci tržeb.

Kurz je určen pro zaměstnance na prodejních pozicích (recepce, rezervace, sales) a hotelový management.

Organizační informace:

Délka: 2 dny, 9:00-16:30 (včetně pauzy na oběd)
Cena: 9.000,- (včetně DPH, coffee breaks a materiálů)
Místo konání: areál hotelu Čertousy, Praha 9

Lektoři: Jiřina Jenčková a Pavel Janský

Jiřina Jenčková

Jiřina Jenčková

Pavel Janský tým PHC

Pavel Janský