Tento kurz je zaměřen na finanční plánování a řízení hotelu a F&B (gastronomického) provozu. Kurz se věnuje především oblastem jako efektivní nákup, funkční kontrolní a revizní mechanismy, cash flow, kontrola smluv a podmínek.

Součástí kurzu je zároveň finanční plánování a řízení ubytovacího či gastro provozu/sítě se zaměřením na využití výnosů z rozsahu a efektivity sloučení vybraných činností.

Tento kurz vám umožní vnímat finanční plánování a následné řízení jako soubor funkčních nástrojů. Zároveň odhalíte možné příčiny aktuálních rezerv. Kurz vám poskytne určitý návod na jejich optimalizaci.

Po absolvování kurzu byste měli mj.  získat jasnou představu, které oblasti z pohledu ekonomiky řízení provozu máte vedeny optimálně, a na které je třeba se zaměřit a zefektivnit je.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je definovat klíčové oblasti pro efektivní finanční plánování a řízení hotelu či gastronomického provozu. Naučí vás stanovit konkrétní nástroje, kterými je možné tyto oblasti optimálně řídit, ať již z pohledu ziskovosti, nákladů či kontrolních procesů. Kurz vám zároveň ukáže možné výhody v rámci sítí (řetězce) plynoucí ze sloučení vybraných činností finančního plánování.

Kurz je vhodný pro každého majitele, manažera či vedoucího pracovníka hotelu a gastronomického provozu, jehož náplní práce je i finanční plánování a řízení.  Tento kurz je přínosný i pro majitele či manažery hotelové či gastronomické sítě.

Organizační informace:

Délka: 9:00-16:30 (včetně pauzy na oběd)
Cena: 3.500,- (včetně coffee breaks a materiálů)
Místo konání: dle upřesnění

Lektorky:  Zdeňka Daňková a Petra Kazdová

Zdeňka Daňková

Zdeňka Daňková

Petra Kazdová