Tento kurz je zaměřen na finanční plánování a řízení hotelu a F&B (gastronomického) provozu. Kurz se věnuje především oblastem jako efektivní nákup, funkční kontrolní a revizní mechanismy, cash flow, kontrola smluv a podmínek.

Součástí kurzu je zároveň finanční plánování a řízení hotelové či gastronomické sítě, se zaměřením na využití výnosů z rozsahu a efektivity sloučení vybraných činností.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je definovat klíčové oblasti pro efektivní finanční plánování a řízení hotelu či gastronomického provozu. Naučí vás stanovit konkrétní nástroje, kterými je možné tyto oblasti optimálně řídit, ať již z pohledu ziskovosti, nákladů či kontrolních procesů. Kurz vám zároveň ukáže možné výhody v rámci sítí (řetězce) plynoucí ze sloučení vybraných činností finančního plánování.

Kurz je vhodný pro každého majitele, manažera či vedoucího pracovníka hotelu a gastronomického provozu, jehož náplní práce je i finanční plánování a řízení.  Tento kurz je přínosný i pro majitele či manažery hotelové či gastronomické sítě.

Organizační informace:

Délka: 9:00-16:30 (včetně pauzy na oběd)
Cena: 3.500,- (včetně coffee breaks a materiálů)
Místo konání: areál hotelu Čertousy, Bártlova 35/10, Praha

Lektorky:  Zdeňka Daňková a Petra Kazdová

Zdena Daňková

Zdena Daňková

Petra Kazdová