nové logo Perfect Hotel Concept

Společnost Perfect Hotel Concept s.r.o. na jaře roku 2018 změnila logo a společně s ním i firemní barvy. Nový kabát dostaly také webové stránky, které kromě moderního vzhledu získaly i nové funkce (např. online registrace na otevřené kurzy).
Velké změny souvisejí se vstupem společnosti do jubilejního desátého roku existence. Měly by být symbolem nového svěžího startu do druhé dekády. Logo je modernější, dynamičtější a vyjadřuje vášeň k oboru. Přesto si zachovalo svou strukturu, a stále v něm naleznete zkratku PHC. Důraz byl kladen na výběr nových barev, které jsou v souladu s principy Feng-shui společnosti.
Nové logo lépe odpovídá naší činnosti a připravovaným změnám, o kterých vás budeme brzy informovat. Je novým začátkem něčeho většího, co bude mít pozitivní vliv nejen na nás, ale hlavně na naše klienty. Možná to bude mít i přesah do celkového vnímání oboru hospitality.