Společnost Perfect Hotel Concept s.r.o., která již od září roku 2014 vystupuje pod značkou Perfect Hospitality Consulting, letos slaví desetileté výročí svého založení.
K této významné příležitosti uspořádala ve čtvrtek 13. června 2019 oslavu na lodi CzechBoat. Společně s PHC slavilo přibližně 60 klientů, blízkých kolegů a přátel odborníků z cestovního ruchu i akademické půdy.

Oním historickým milníkem byl sice 21. květen, oslava se ale konala dle zásad Feng Shui až ve čtvrtek 13. června na palubě lodi CzechBoat brázdící vody Vltavy v Praze. „Loď jsme pro oslavu nevybrali náhodou – symbolizuje to, že právě vplouváme do dalšího desetiletí. A vy všichni, s kterými se dnes na lodi setkáváme, jste s námi delší či kratší úsek této naší plavby absolvovali. Všichni jste se zasloužili o to, že tady dnes můžeme být a za to vám patří náš dík,“ uvedl v úvodu večera Pavel Janský, výkonný ředitel PHC.

Jiřina Jenčková, zakladatelka a jednatelka této společnosti, pak připomněla historické milníky své firmy a poděkovala partnerům, kteří stáli u zrodu PHC – poděkovala spoluzakladatelce Gabriele Zmekové, ale zazněla i jména mj. Lenky Žlebkové, Jana Kameníčka, a Kateřiny Králové. „Náš velký dík patří vám všem, mému týmu, který odvedl obrovský kus práce, ale také konkurenci, která stejně jako my usiluje o zlepšení úrovně tuzemského hotelnictví,“ dodala mimo jiné Jiřina Jenčková.

Hosté si dosyta užili skvělé občerstvení a skvostné výhledy na pražská nábřeží oděná do podvečerního slunce. Z večera si mohli odnést krásnou památku, jelikož na ně na palubě lodi čekali karikaturista a fotograf.  Největší zájem byl o fotografie s Karlovým mostem v pozadí.

Společnost Perfect Hospitality Consulting (PHC) v čele s jednatelkou Ing. Jiřinou Jenčkovou má dlouhodobý cíl: přispět ke zlepšení kvalitu v oboru ubytovacích služeb a cestovního ruchu obecně. Za tím účelem poskytuje služby poradenství, koučinku, mentoringu, ale i školení různého zaměření. Hlavní specializací jsou revenue management a rozvoj lidských zdrojů, tzv. manažerský koučink.

Jiřina Jenčková má v oboru bohaté zkušenosti, které získala doma i v zahraničí. V hotelech pracuje přes 20 let a měla možnost projít pozicemi napříč celým hotelovým provozem a širokým spektrem ubytovacích zařízení. I proto se rozhodla založit společnost, která by její know-how předávala dál. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 21. května 2009, a od té doby, společně s kolegy, pomohla nespočtu podniků. Její činnost ale přesahuje hranice poradenství. Zasazuje se i o větší propojení odborného vzdělávání s praxí tím, že pomáhá svým studentům vysokých škol získávat stáže na zajímavých pozicích napříč oborem.

Vzdělávání (budoucích) zaměstnanců je základem úspěchu podniků, a proto společnost pořádá vlastní semináře a školení, intenzivně se věnuje koučinku a mentoringu, podporuje celoživotní vzdělávání a využití moderních technologií. Primární specializací však zůstává poradenství napříč provozem, a to nejen tím hotelovým.

 

Tiskovou zprávu zpracovala a bližší informace poskytne:

Petra Kazdová, DiS.
PR & Marketing
Telefon: +420 724 519 327
marketing@ph-consulting.cz