Etický kodex

V co věříme a čeho se držíme

Společnost Perfect Hotel Concept s.r.o. se zabývá odbornou konzultační a poradenskou činností, mentoringem, koučinkem a lektorskou činností v oblasti hospitality, zejména v ubytovacích a gastronomických provozech. Tento etický kodex popisuje pravidla chování celé společnosti, jejích zaměstnanců, konzultantů i stážistů.

1.    Naše hodnoty

Zajímáme se o novinky v oboru, fandíme technologiím a systémům a věříme v nezbytnost celoživotního vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace. Všechny používané metody, techniky a systémy máme osobně vyzkoušené a ověřené, a dále doporučujeme pouze to, co se nám v dlouhodobém horizontu osvědčilo nejlépe.

Věříme v propojení lidí a technologií. Zajímáme se o dění kolem sebe. Sledujeme trendy, novinky, prognózy a výzkumy v oboru.

Dlouhodobě aktivně spolupracujeme s významnými vzdělávacími institucemi v České republice i v zahraniční. Podporujeme mladou generaci k profesionálnímu pohledu a k lásce k oboru. Podílíme se na odborných výzkumech, publikační činnosti, přednáškových aktivitách, zajišťování odborných exkurzí, propojování stážistů s poskytovateli odborných stáží a mnoho dalšího.

2.    Vztahy k zákazníkům

Postupujeme v souladu s oficiálním Etickým kodexem koučů (Česká asociace koučů).

Ctíme soukromí našich klientů. Chráníme jejich osobní údaje dle příslušných zákonů, ctíme duševní vlastnictví a obsah interních dokumentů s nikým nesdílíme (není-li předem dohodnuto jinak). Nenavazujeme současnou spolupráci dlouhodobého charakteru s přímými konkurenty. Ctíme individualitu každého klienta a umíme se přizpůsobit jeho aktuálním potřebám.

Zakázky přijímáme v souladu s našimi zkušenostmi a znalostmi, abychom byli klientovi užiteční a poskytli mu požadovanou pomoc na odpovídající úrovni. Pokud naše odbornost nestačí pro potřeby klienta, doporučujeme vhodné odborníky.

Dodržujeme dohodnuté termíny a smluvní podmínky. Ceny našich služeb jsou jasně stanovené a nepoužíváme žádné skryté poplatky. Pokud je nutné cenu upravit, činíme tak pouze po předchozím oboustranném souhlasu.

Základem kvality našich služeb jsou dlouholeté zkušenosti jednotlivých konzultantů napříč oborem nabyté v ČR i v zahraničí (z velkých, středních i malých, řetězcových i individuálních provozů, z měst a regionů).

Samozřejmostí jsou pro nás profesionalita, know-how, orientace v moderních trendech řízení, obchodních metodách a technologiích, zkušenosti s vedením, školením, koučinkem a mentoringem zaměstnanců a dobrá reputace v oboru.

3.    Vztahy k zaměstnancům

Naši zaměstnanci, konzultanti i stážisté jsou silně vnitřně motivovaní. Jejich přirozenou touhou je  zlepšovat své okolí a pomáhat podnikům v cestovním ruchu. Podporujeme je pravidelnými školeními a prostorem pro jejich osobní rozvoj. Zároveň se každý konzultant sám věnuje dalšímu vzdělávání ve svých specializacích.

Nediskriminujeme na základě barvy pleti, náboženského vyznání, pohlaví, věku ani politického přesvědčení. Do týmu pravidelně přijímáme mladé studenty, kterým dáváme příležitost zorientovat se v oboru a získat praktické zkušenosti.

Tým konzultantů sestává z opravdových odborníků z praxe, kteří se chtějí podělit o své dlouholeté zkušenosti. Ctíme názory našich spolupracovníků a pozorně nasloucháme jejich potřebám.

4.    Vztah k veřejné správě

Podnikáme v souladu s platnou legislativou a poctivě odvádíme daně i ostatní poplatky. Naše účetnictví je průhledné a úřadům vycházíme maximálně vstříc.

V Praze, 8. listopadu 2018

Tým PHC