Perfect Hotel Concept

odborné poradenství a lektorská činnost

Specializace

Nejčastěji se specializujeme na poradenství v oblasti řízení hotelových provozů. Každý konzultant exceluje ve svém oboru, a tvoříme perfektní tým, který si své znalosti nechce nechat pro sebe. Mezi naši dlouholetou specializaci patří kompletní implementace revenue managementu v ubytovacích zařízeních. Hlavním cílem naší činnosti je zvyšování úrovně kvality hotelnictví, celkové image oboru hospitality a služeb cestovního ruchu nejen v České republice. Rádi bychom tomuto krásnému, i když náročnému oboru vrátili jeho dobré jméno, které si zaslouží.

Filozofie

Fandíme technologiím a rádi se podílíme na jejich vývoji či upgradu. Sledujeme trendy, novinky, prognózy a výzkumy v oboru. Spolupracujeme s českou i zahraniční akademickou sférou formou odborných přednášek, nebo jako odborní garanti na společných projektech (Simulátor hotelových procesů, Knihovna hotelových a CK procesů, Virtuální hotel – trénink komunikačních dovedností, …). Věříme v holistický a procesní přístup, vyšší princip a sílu vnitřní motivace. Nejsme vázání na žádnou konkrétní společnost, abychom si trvale zachovali naši nestrannost a nezaujatost.

Náš příběh

klíčová data
2014
Rebranding společnosti

Po šesti letech existence společnosti došlo k rozšíření původního názvu na Perfect Hospitality Consulting (PH-Consulting.cz). Tento název přesněji vystihuje celou podstatu činnosti podniku. Perfect Hotel Concept s.r.o. zůstává i nadále jako obchodní firma pro fakturaci a komunikaci s úřady a dodavateli.

2009
Založení poradenské společnosti

Poradenská společnost Perfect Hotel Concept s.r.o. byla založena na jaře roku 2009. Předcházející konzultačně-lektorské aktivity v oblasti „hospitality“ po několika letech přerostly obecný rámec, a bylo zapotřebí jim dát oficiální formu. Zakladatelkou společnosti je Jiřina Jenčková (Justichová), ale u zrodu stála několik let i Gabriela Zmeková (Laksová), která s PHC jako finanční a revenue expert spolupracuje dodnes. Dále zrod a rozvoj PHC provází několik dalších dlouholetých odborníků z praxe (Lenka Žlebková, Jan Kameníček), kteří spolupracují jako specialisté pro specifické oblasti v oboru.

Společnost Perfect Hotel Concept s.r.o. působí zejména v oblasti ubytovacích zařízení, stravovacích, MICE & wellness provozů a dalších podniků cestovního ruchu. Poskytuje odborné konzultace, manažerský mentoring, koučink a nabízí vlastní portfolio kurzů a školení.

Ctíme individualitu každého klienta a pro jeho potřeby z našich konzultantů sestavujeme ideální tým, který společně maximalizuje pozitivní výsledky naší intervence.

Zaměřujeme se na implementaci obchodních a marketingových postupů podle principů revenue managementu. Pomůžeme vám s pre/openingem a zkušebním provozem vašeho zařízení, i s optimálním nastavením procesů. Dokážeme vám pomoci i v prvotní fázi projektu, kdy řešíte záměr, samotný koncept včetně dispozičních řešení budoucího provozu, ale i zcela první krok a to nejen prognózu tržního potenciálu, ale i studii proveditelnosti.

Na prvním místě je u nás rozvoj zaměstnanců. Využíváme koučink, mentoring, age management a tvoříme kompetenční modely. Velký důraz klademe na kvalitu našich vlastních školení, jejichž prostřednictvím předáváme to nejcennější dál. Nevytváříme na sobě závislost, ale vedeme klienty k co nejrychlejší samostatnosti.

V oblasti vzdělávání chceme podporovat, nejen odborníky z praxe a pomáhat jim zvyšovat kvalifikaci, ale věnujeme se i práci s mladou generací, která do praxe teprve vstupuje. Od roku 2006 přednášíme např. na VŠE v Praze, VŠO, ale i na zahraničních univerzitách. Mj. velmi podporujeme propojení teorie a praxe a proto jsme se zapojili do koncepční práce se stážisty převážně magisterských ročníků a pomáháme jim s umístěním na vhodné pozice u našich spolupracujících partnerů (hotely, CK, asociace, PCB, CzechTourism, aj.). Více informací naleznete na facebookové stránce “Burza stáží pro hospitality a cestovní ruch“.

Spolupráce a podpora

s kým spolupracujeme a koho podporujeme

Spolupracujeme s Asociací Hotelů a Restaurací ČR (AHR) a podporujeme její Nadaci. Jsme členy AICR, SVECR, Business & Professional Women (BPW) a aktivně se účastníme Equal Pay Day (EPD).