Perfect Hospitality Consulting

odborné poradenství a lektorská činnost

Specializace

Specializujeme se na poradenství v řízení a provozních záležitostech. Každý konzultant exceluje ve svém oboru, a tvoříme perfektní tým, který si své znalosti nechce nechat pro sebe. Hlavním cílem naší činnosti je zvyšování úrovně kvality služeb cestovního ruchu v České republice.

Filozofie

Sledujeme trendy, novinky, prognózy a výzkumy v oboru. Podporujeme i činnost akademické obce a ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Katedrou cestovního ruchu se podílíme na odborných výzkumech. Věříme v holismus, feng-shui a sílu vnitřní motivace jedince.

Náš příběh

klíčová data
2014
Rebranding společnosti

Po šesti letech existence společnosti došlo k rebrandingu názvu na Perfect Hospitality Consulting (PH-Consulting.cz). Tento název přesněji vystihuje celou podstatu činnosti podniku. Perfect Hotel Concept s.r.o. zůstává i nadále jako obchodní firma pro fakturaci a komunikaci s úřady a dodavateli.

2009
Založení poradenské společnosti

Poradenská společnost Perfect Hotel Concept s.r.o. byla založena na jaře roku 2009. Předcházející konzultačně-lektorské aktivity v oblasti „hospitality“ po několika letech přerostly obecný rámec, a bylo zapotřebí jim dát oficiální formu. U zrodu společnosti kromě Jiřiny Jenčkové (Justichové) a Gabriely Zmekové (Laksové) stálo několik dalších dlouholetých odborníků z praxe, kteří nás průběžně provázejí jako specialisté pro specifické oblasti v oboru.

Společnost Perfect Hotel Concept s.r.o. působí zejména v oblasti ubytovacích zařízení, stravovacích provozů a dalších podniků cestovního ruchu. Poskytuje odborné konzultace, poradenství, mentoring, koučink a nabízí vlastní portfolio kurzů a školení.

Ctíme individualitu každého klienta a pro jeho potřeby z našich konzultantů sestavujeme ideální tým, který společně maximalizuje pozitivní výsledky naší intervence.

Zaměřujeme se na implementaci obchodních a marketingových postupů podle principů revenue managementu. Pomůžeme vám s pre/openingem a zkušebním provozem vašeho zařízení, i s optimálním nastavením procesů.

Na prvním místě je u nás rozvoj zaměstnanců. Využíváme koučink, mentoring, age management a tvoříme kompetenční modely. Velký důraz klademe na kvalitu našich vlastních školení, jejichž prostřednictvím předáváme to nejcennější dál.

V oblasti vzdělávání chceme podporovat, nejen odborníky z praxe a pomáhat jim zvyšovat kvalifikaci, ale věnujeme se i práci s mladou generací, která do praxe teprve vstupuje. Pravidelně přednášíme např. na VŠE a VŠO. Mj. velmi podporujeme propojení teorie a praxe a proto jsme se zapojili do koncepční práce se stážisty převážně magisterských ročníků a pomáháme jim s umístěním na vhodné pozice u našich spolupracujících partnerů (hotely, CK, asociace, PCB, CzechTourism, aj.). Více informací naleznete na facebookové stránce “Burza stáží pro hospitality a cestovní ruch“.

Spolupráce a podpora

s kým spolupracujeme a koho podporujeme

Spolupracujeme s Asociací Hotelů a Restaurací ČR (AHR) a podporujeme její Nadaci. Jsme členy AICR, SVECR, Business & Professional Women (BPW) a aktivně se účastníme Equal Pay Day (EPD).