Podpoříme vás

Obchodní aktivity (neboli sales) jsou základním kamenem úspěšnosti každého hotelu. Bez prodejů není rozpočet na marketing, ale bez marketingu nejsou prodeje. Poradíme vám, jak správně vybrat a následně implementovat nejnovější obchodní a marketingové poznatky a trendy, které vám pomohou se z tohoto začarovaného kruhu vymotat.

Abyste mohli prodávat své služby, je však nezbytné jejich správné nastavení a vhodná propagace. S tím souvisí i samotná tvorba produktu a stanovení správné ceny (viz. Revenue Management).

V oblasti Sales & Marketing vám poradíme jak:
 • Analyzovat podnikatelský záměr
 • Definovat produkt v rámci benchmarkingu
 • Sestavit každoroční obchodně-marketingový plán
 • Vytvořit webové stránky hotelu a spravovat sociální sítě
 • Sestavit a řídit obchodní tým
 • Vést obchodní činnost hotelu
 • Zorganizovat pre-opening aktivity
 • Pracovat s databází hostů
 • Navrhnout věrnostní program
 • Řešit aktuální otázky z obchodní činnosti
 • Vyřešit i další otázky/problémy
Sales a marketing