Zefektivníme vás

Revenue management je v České republice značně opomíjenou metodou optimalizace příjmů. Pomůžeme vám se zorientovat v jeho principech a nástrojích. Pomocí přesné segmentace a kategorizace hostů se naučíte optimalizovat ceny, dokážete nastavit a standardizovat vlastní cenovou strukturu a politiku ve vztahu k aktuální situaci v hotelu a na trhu. Vaše ceny budou mít jasnou strukturu a organizaci.

Dáme vám přehled základních revenue technik, statistik a reportů. Cílem uplatňování revenue managementu je v první řadě zvýšení konkurenceschopnosti, a v důsledku toho i růst tržeb. Nesmí se však zapomínat na nastavení produktů a úroveň jejich kvality! Proto je práce revenue managera propojena s oddělením marketingu.

Pomůžeme vám s:

  • Optimální segmentací hostů a výběrem distribučních cest
  • Cenotvorbou s ohledem na segmentaci hostů, distribuční cesty, typ ubytovacího zařízení, kategorii pokojů, možnosti upsellingu, atd.
  • Aplikací cenotvorby podle principů revenue managementu
  • Sestavením revenue management týmu, budování revenue management kultury
  • Výběrem vhodných technologií (PMS, CHM, RCH, RMS, RM, www, atd.)
  • Sestavením rozpočtu, prognózou vývoje poptávky, atd.
  • Výběrem a sestavením vhodných kontrolních reportů a statistik
  • Vyhodnocením ekonomických ukazatelů
revenue management a optimalizace