Poradíme vám

Našim klientům nabízíme poradenství na míru odpovídající potřebám jejich provozu a zaměstnanců. Naše nejsilnější oblasti jsou Revenue Management, Sales & Marketing a Front & Back Office, kterým jsou věnovány samostatné sekce.

Přineseme do vašeho podniku nový úhel pohledu a poukážeme na místa, která jste možná doposud opomíjeli. Vždy se snažíme podnik nejprve poznat jako klient (mystery shopping), a následně analyzovat způsob řízení. Individuální přístup předchází implementaci zbytečných či nevhodných metod a nástrojů. Chceme vám poradit, jak být lepší.

Kromě našich top specializací poskytujeme poradenství i v následujících oblastech:

Risk Management

 • Identifikace, analýza a řízení rizik společnosti
 • Operation management
 • Řízení procesů, resp. řízení provozních činností včetně zabezpečení pomocných a podpůrných činností jako je údržba
 • Skladové hospodářství, právní a provozní normy
 • Řízení podniku v krizi

 

Quality management

 • Řízení kvality (procesy, standardy hotelu dle kategorií, systémy kontroly procesů, zaměstnanců atd.)

 

Ekonomické poradenství

 • Sestavení rozpočtů – pro banky, finanční instituce a investory
 • Zavedení/nastavení controllingových mechanismů
 • Řízení a optimalizace investičních nákladů
 • Stanovení a vyhodnocení ekonomických ukazatelů
 • Analytika a reporting v řízení (ztrátovost, kontrola skladového hospodářství, kontrola nákladů /cost control/)
 • Analýza podnikatelského záměru
 • Konzultace při tvorbě podnikatelských záměrů
 • Řešení aktuálních otázek z obchodní činnosti

 

Audit hotelu

 • Na měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční bázi
 • Obchodní politika
 • Nákladovost
 • Organizace
 • Ztrátovost z nepoctivosti
 • PR
konzultace a poradenství