Prověříme vás

Podle rčení “Důvěřuj, ale prověřuj.” je nezbytné pravidelně kontrolovat nastavení procesů a práci řadových zaměstnanců i managementu. Naše kontrolní činnost vám pomůže odhalit případná pochybení a odstranit nedostatky. Bez kontroly totiž není zajištěna kvalita.

Cestovní ruch i služby obecně jsou velmi náročné právě na udržení úrovně kvality. Je to dáno zejména závislostí na lidském kapitálu, jehož motivace a vlastní přístup k zaměstnání není vždy stoprocentní. V oboru je také vysoká fluktuace, která zvyšuje náklady na školení a snižuje udržitelnost kvality. Nesmíme ale zapomínat, že kvalitu určuje zákazník a jeho očekávání vytvořené na základě prezentace a propagace podniku!

Vše však začíná a následně se odvíjí od správného nastavení produktů, procesů a systémů – tedy od managementu podniku, který je zodpovědný i za zmíněnou motivaci a kvalitu zaměstnanců.

Kontrolní činnost zahrnuje:
  • Mystery shopping (namátkový i průběžný)
  • Vstupní i průběžnou kontrolu
  • Kontrola kvality provozu a služeb
  • Kontrola nastavení procesů
  • Kontrola reportingu
  • Reputační management
Našim klientům jsme schopni poradit i v oblasti auditorské činnosti:
  • Vstupní audity hotelových provozů
  • Vstupní mystery shopping
  • Supervize
kontrolní činnost