Kde hledat skryté ztráty aneb kudy unikají vaše peníze

Podrobnosti o kurzu

  • areál hotelu Čertousy, Praha 9
  • 7.11.2019
  • Čtvrtek, 9:00 do 16:00

Registrace do kurzu

  • 3500Kč Přihlášky od 1.10.2019 20 k dispozici
  • 3150Kč Přihlášky 1.-30.9.2019 10% sleva 20 k dispozici
  • 2800Kč Přihlášky do 31.8.2019 20% sleva 20 k dispozici
Rezervovat

O kurzu

Tento kurz je zaměřen na finanční plánování a řízení hotelu a F&B (gastronomického) provozu. Kurz se věnuje především oblastem jako efektivní nákup, funkční kontrolní a revizní mechanismy, cash flow, kontrola smluv a podmínek.

Součástí kurzu je zároveň finanční plánování a řízení hotelové či gastronomické sítě, se zaměřením na využití výnosů z rozsahu a efektivity sloučení vybraných činností.

Tento kurz vám umožní vnímat finanční plánování a následné řízení jako soubor funkčních nástrojů. Zároveň odhalíte možné příčiny aktuálních rezerv. Kurz vám poskytne určitý návod na jejich optimalizaci.

Po absolvování kurzu byste měli mj.  získat jasnou představu, které oblasti z pohledu ekonomiky řízení provozu máte vedeny optimálně, a na které je třeba se zaměřit a zefektivnit je.

Cílem kurzu je definovat klíčové oblasti pro efektivní finanční plánování a řízení hotelu či gastronomického provozu. Naučí vás stanovit konkrétní nástroje, kterými je možné tyto oblasti optimálně řídit, ať již z pohledu ziskovosti, nákladů či kontrolních procesů. Kurz vám zároveň ukáže možné výhody v rámci sítí (řetězce) plynoucí ze sloučení vybraných činností finančního plánování.

Kurz je vhodný pro každého majitele, manažera či vedoucího pracovníka hotelu a gastronomického provozu, jehož náplní práce je i finanční plánování a řízení.  Tento kurz je přínosný i pro majitele či manažery hotelové či gastronomické sítě.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 29. ŘÍJNA 2019!

Rezervujte si místa na kurzu

Zvolte počet míst
Přihlášky od 1.10.2019
20
3500Kč
One time registration allowed for this ticket
0Kč
Přihlášky 1.-30.9.2019 10% sleva
20
3150Kč
One time registration allowed for this ticket
0Kč
Přihlášky do 31.8.2019 20% sleva
20
2800Kč
One time registration allowed for this ticket
0Kč
Kč0
Údaje pro platbu vám zašleme společně s potvrzením rezervace.
Zpět na detail

Kontaktujte lektora